Кипријан Рачанин

Монах из манастира Рача.

Кипријан Рачанин је један од најзанимљивијих монаха из групе рачанских монаха. У Сентандреји основао је при храму св. Луке „Књижевну школу“ у којој су преписиване књиге. Са Кипријаном почиње књижевно-преписивачка делатност Рачана у Угарској, а монаси из ове школе називаће себе Кипријановим ученицима. О њему се као личности не зна ништа осим да је умро у дубокој старости. Кипријан је вредно радио и иза њега је остао приличан број рукописа, а значајан је по томе што је први почео да у црквени језик уносио примесе народног језика. Надахнут српском средњевековном књижевношћу преписивао је списе о св. Сави, Симеону Немањи, Стефану Дечанском, кнезу Лазару, Максиму Бранковићу…, бележио је изреке, уносио новине у правопис, илустровао рукописе, писао стихове… До данас нам ниједан Кипријанов рукопис писан пре Сеобе није познат.

Можда најважнији Кипријанов рукопис преставља најстарији српски „Буквар словенских писмен“ (1717. године), за који је утврђено да је писан према руском штампаном буквару из 1701. год. Постоје научници који оспоравају ауторство Кипријаново над овим рукописом и приписују га Гаврилу Стефановићу Венцловићу. Од осталих рукописа ту су: Саборник са службама и житијима српских светих, затим Стихологија, Службе и житија светаца, као и један део Архијерејског чиновника.

Када се говори о значају Кипријана незаобилазно место је да је био учитељ највећег писца српскословенске књижевности XVIIII века – Гаврила Стефановића Венцловића.

РЕЧИ ПРОРОЧКИХ КАЗИВАЊА

Речи пророчких оштровидних казивања
што камен распрскавају,
скупљамо као капи из напуњене бездне мора,
и у ову малу књигу,
као у мали кладенац сажимамо.
И могућно није, сами знате,
све море у њ улити
и по ширини пловити корабљем
у студенцу воде будући.

Кипријан Рачанин

ОСТАЛИ ЗНАМЕНИТИ БАЈИНОБАШТАНИ

2019-05-13T13:22:32+02:00
Go to Top