Рели Тара – Меморијал Обрена Тешића
25. и 26. август 2023.
Бајина Башта