У прва три месеца повећање броја ноћења туриста регистрованих кроз систем еТуриста у Бајиној Башти је скоро 92 %. У 2022. години је у првом кварталу било регистровано 23 984 ноћења док у 2023. години је у категорисаном смештају забележено 46 048 ноћења.  У 2022. године је у Бајиној Башти забележено укупно скоро 220 000 ноћења од чега је убедљиво највећи број био у јулу и августу.

На повећање регистрованог броја ноћења утиче значајно већи број категорисаног смештаја у општини Бајина Башта што је последица како изградње нових капацитета тако и поделе ваучера за одмор у Србији и обука које је у сарадњи са РРА „Златибор“ спроводила Туристичка организација „Тара-Дрина“ . У општини Бајина Башта, током 2022. и 2023. године, на иницијативу Туристичке организације „Тара-Дрина“, одржане су обуке за постојеће и потенцијалне пружаоце угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима и домаћој радиности. Више од 50 полазника упознато је са условима пословања и законском обавезом коришћења Централног информационог система у области угоститељства и туризма – еТуриста.

Кроз обуке, потенцијални пружаоци угоститељских услуга упознати су са предностима коришћења платформе еТуриста – пријавом и одјавом из система, процедуром категоризације и рекатегоризације угоститељских објеката, пријавом и одјавом домаћих и страних гостију, и што се чини најинтересантнијим за пружаоце угоститељских услуга – процесом администрације ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у Републици Србији.  Едукације ће се наставити и у наредном периоду, а посебно ћемо кроз наше маркетиншке канале и штампане материјале нагласити промоцију категорисаних смештајних капацитета на дестинацији Тара Дрина Бајина Башта. У току је прикупљање материјала од стране издаваоца приватног смештаја за рекламирање на сајту Туристичке организације „Тара-Дрина“, а током априла ће изаћи и штампани материјал са категорисаним приватним смештајем. За све информације, објашњења процедура и отклањање недоумица свим пружаоцима угоститељских услуга са територије наше општине на располагању је и Туристички информативни центар Бајина Башта који ради сваки дан у години.

Током 2022. године имали смо укупно преко 80 новокатегорисаних смештајних јединица у Бајиној Башти док је само у прва три месеца ове године број нових смештајних јединица које су категорисане 49.