Туристичка организација „Тара – Дрина“ Бајина Башта позива све власнике категорисаног приватног смештаја и власнике сеоских домаћинстава у општини Бајина Башта да путем е-поштe доставе информације о свом смештајном објекту ради бесплатног представљања смештаја на сајту ТО „Тара – Дрина“ и у промотивним материјалима наше туристичке организације који се деле у инфо центрима и на сајмовима и промоцијама.

 

Потребно је доставити: назив категорисаног смештајног објекта, кратак текст са описом објекта, адресу објекта, 5 фотографија у високој резолуцији (које власник објекта има право да користи и има право да уступи ТО „Тара-Дрина“ за даље коришћење), контакт телефон, сајт, контакт е-поште, линкове за странице и профиле објекта на друштвеним мрежама. У е-пошти је потребно доставити број решења о категоризацији објекта и датум издавања решења од стране Општинске управе Бајина Башта.

Податке о смештајним објектима слати на е-пошту: info@taradrina.com

Све додатне информације могуће је добити на бројеве телефона Туристичког информативног центра Бајина Башта 031/866903 и 066/222120 сваког радног дана од 8 до 21 и викендом од 9 до 17.