Позивају се сва физичка и правна лица са територије општине Бајина Башта, која се баве пружањем услуга смештаја са или без хране, да се у складу са законским обавезама региструју и поднесу захтев за категоризацију објеката.

Сва физичка лица која су власници смештајних јединица и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег правног лица које обавља угоститељску делатност) у складу са Законом о угоститељству ОБАВЕЗНИ су да поднесу захтев за категоризацију: кућа,станова, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Бајина Башта.

Власници објеката који нису категоризовали смештај, а обављају делатност издавања смештаја ризикују да се против истих поднесе прекршајна пријава,

Новчана казна за физичка лица која обављају делатност а нису уписана у законом предвиђен регистар износи од  150 000  до 350 000 динара.

Новчана казна за предузетнике који обављају делатност а нису уписана у законом предвиђен регистар износи од  100 000  до 500 000 динара

Новчана казна за правна лица која обављају делатност а нису уписана у законом предвиђен регистар износи од  200 000  до 800 000 динара

Сврха поступка је категоризација смештаја и доношење решења којим се угоститељски објекти разврставају у категорије у складу са Законом о туризму и Законом о угоститељству и Правилницима који детаљније регулишу ову област.

Подсећамо, ово је законска обавеза која је ближе дефинисана Правилником о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његове садржине и врсте података („Службени гласник РС“, број 87 од 19. јуна 2020. године), чија је примена почела још 01.10.2020. године, заједно са имплементацијом портала еТуриста.

За више информација посетите сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација или портал https://www.eturista.gov.rs

Цео поступак почиње узимањем приступних шифри порталу еТуриста и добијањем упутства на шалтеру Општинске управе Бајина Башта. 

За сва појашњења и додатне информације можете позвати надлежне службенике у Општинској управи Бајина Башта:

Мира Милић  – 069 8259213

Јелена Филиповић – 069 2259218

Ана Илијашевић – 069 8259811

eTуриста је обавезан и бесплатан систем доступан путем интернета без потребе за посебним инсталирањем на рачунару. Бенефиције од увођења eTуристе:

Угоститељи:

 • поједностављена пријава и одјава домаћих и страних туриста,
 • подношење онлајн захтева за категоризацију,
 • евиденција уплаћених боравишних такси,
 • смањен број административних процедура и олакшано пословање.

Туристи:

 • безбедност,
 • виши квалитет услуге,
 • смештај у легалним угоститељским објектима.

Државне институције и туристичке организације:

 • унапређење статистичког праћења туристичког промета и анализа у реалном времену;
 • свакодневни увид у базу података о смештајним објектима и угоститељима пружаоцима услуга смештаја,
 • ефикаснија наплата пореза и боравишне таксе,
 • спровођење активне маркетинг политике и подизање конкурентности туристичке понуде Републике Србије.

Туристичка организација „Тара-Дрина“ ће у наредном периоду активно радити на анимирању издаваоца смештаја да се регистурују како би стандардизовали понуду смештаја и имали тачнији у увид у базу података о смештајним објектима и угоститељима пружаоцима услуга смештаја као и прецизнији податак о броју туриста којо током године бораве на нашој дестинацији.

За све додатне информације можете нас позвати сваким даном путем телефона 031/866903 или нам се обратити на е-пошту info@taradrina.com