У жељи да управљање Националним парком Тара подигне на виши ниво и да у доношење неких одлука укључи јавност, односно становнике овог подручја и све љубитеље природе ЈП НП Тара позива да се доставе предлози и идеје за уређење парка.

Ваше идеје можете доставити до 31. маја након чега ће бити организовано гласање путем интернета и предлози са највише гласова ће бити уврштени у план рада и управљања НП Тара за наредну годину. Треба имати у виду да идеје треба да буду у функцији одрживог развоја и унапређења подручја без негативних утицаја на природу. Из НП Тара напомињу да су ово активности које ће бити финансиране из средстава парка и у том смислу треба предлагати финансијски реално изводљиве инвестиције. Такође, предлози треба да буду у складу законским решењима и просторно-планским документима.

Сви заинтересовани предлоге могу достављати на писарницу ЈП „Националног парка Тара“ и путем електронске поште на адресу office@nptara.rs