Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта и Регионална развојна агенција „Златибор“ доо Ужице организују обуку за пружаоце угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима и објектима домаће радиности у Бајиној Башти.

Друга по реду обука одржаће се у четвртак, 2. марта 2023. године од 10 часова у сали Скупштине општине Бајина Башта. Организатори позивају све заинтересоване издаваоце смештаја и пружаоце угоститељских услуга из Бајине Баште да узму учешће у обуци.

Време

Тема

10.00-10.10 Регистрација и представљање учесника
10.10-10.30 Централни информациони систем у области угоститељства и туризма
–        Циљеви успостављања система

–        Корисници платформе

–       Садржај платформе

Правилници за рад са платформом еТуриста
–        Правилник о обавези пријављивања и вођења евиденције објеката за смештај туриста

–       Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података

10.30-12.30 Рад са платформом еТуриста
–        Подношење захтева за категоризацију и поновну категоризацију

–        Евиденција и претрага корисника услуге смештаја

–        Пријава и одјава корисника услуге смештаја

–        Евиденирање и обрачун боравишне таксе

–        Рад са ваучерима за за субвенционисано коришћење смештаја у домаћем туризму

12.30-12.45 Остале обавезе пружаоца угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству и објектима домаће радиности
–        Издавање рачуна за пружене угоститељске услуге и евиденција

–        Паушална боравишна такса за физичка лица које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству

–        Опорезивање прихода по основу прузања угоститељских услуга

12.45-13.00 Искуства у раду са еТуристом
–        Питања, дискусија и закључци