Zoran Matić

Akademski slikar i likovni pedagog koji je živeo u Bajinoj Bašti.

Zoran Matić je bio srpski akademski slikar i likovni pedagog. Bio je poznat po odličnim crtežima, a najčešće je radio olovkom ili olovkom u boji.

Rođen je u Srebrenici, 1960. godine. Završio je Školu za primenjenu umetnost u Novom Sadu 1979. godine, a diplomirao na novosadskoj Akademiji umetnosti, odsek slikarstva, 1985. godine. Od 1986. je bio član ULUS. Izlagao je na desetak samostalnih i više od 40 grupnih izložbi. Bio je profesor Umetničke škole u Užicu. Radio je kao izabrani asistent-pripravnik na užičkom Učiteljskom fakultetu na predmetu Metodika nastave likovne kulture.

Radio je kao predavač u osnovnim i srednjim školama u Bajinoj Bašti, na Učiteljskom fakultetu i u Umetničkoj školi u Užicu. Radove je izlagao na 25 samostalnih izložbi (Bajina Bašta, Užice, Novi Sad,Valjevo, Niš, Kragujevac, London) i 137 grupnih u zemlji i inostranstvu. Osnovao je likovnu koloniju „Kiprijan“, umetničku koloniju „Tara“, međunarodnu vajarsku koloniju „Prostor“ i Dečju likovnu koloniju u Bajinoj Bašti. Njegove slike se nalaze u mnogim privatnim i javnim zbirkama u zemlji i inostranstvu.

Živeo je u Bajinoj Bašti. Umro je 2004. godine.

Umetnička kolonija „Prilipac” kod Požege u njegovu čast svake godine dodeljuje nagradu pod njegovim imenom.

SAMOSTALNE IZLOŽBE ZORANA MATIĆA
  • Akademija umetnosti, Novi Sad, 1984.
  • Galerija Kolarčevog Narodnog Univerziteta, Beograd, 1985.
  • Likovni salon tribine mladih, Novi Sad, 1985.
  • Narodni muzej, Valjevo, 1987.
  • Galerija d’art Dunjić, Kosjerić, 1994.
  • Gradska galerija, Užice, 1995.

OSTALI ZNAMENITI BAJINOBAŠTANI

2019-05-03T17:22:13+02:00
Go to Top