ВОЖЊА КАЊОНОМ ДРИНЕ

Нај­ду­бљи­ и нај­им­пре­сив­ни­ји­ део­ ка­њо­на Дрина ­је­ из­гра­ди­ла ­између Бајине Баште и Вишеграда, усе­ца­ју­ћи ­се ­у­ па­ди­не планина Зви­је­зде и Сушице­ у дужини од 38 км, где­ је­ у ­по­је­диним­ де­ло­ви­ма­ ка­њон­ ду­бок­ и­ преко­ хи­љаду­ ме­та­ра.­ Ка­њон ­је­ усе­чен­ у­ ма­сив­ним и ­ре­ђе ­сло­је­ви­тим ­сред­ње­три­ја­ским креч­ња­ци­ма. ­Стра­не кањо­на­ су ­вр­ло стр­ме са ­број­ним ­то­чи­ли­ма ­и­ си­па­ри­ма,­ об­ра­сле ­шум­ском ­и­ жбу­на­стом ­ве­ге­тати­јом,­ али­ се ­че­сто­ ја­вља­ју­ вер­ти­кал­не,­ го­ле­ сте­но­ви­те­ литице.

Кањон Дрине и кањони њених притока представљају места у којима су захваљујући специфичним микроклиматским условима уточиште нашле ретке биљне врсте заостале из далеке прошлости. Најпознатија је Панчићева оморика врста четинара која се природно јавља само на овом подручју, а шумовите литице и пећине у кањону пружају идеално уточиште мрком медведу. У врлетима кањона настањене су и бројне дивокозе које се спуштају и до надморске висине од свега 300 метара што представља светски феномен. Такође, на литицама кањона Дрине се гнезди сури орао.

Изградњом бране код Перућца, најнижи делови кањона су потопљени и претворени у Перућачко језеро, које се простире до Вишеграда и до којег је организовано крстарење бродом.

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

ПРОВОЗАЈТЕ СЕ И УЖИВАЈТЕ У КАЊОНУ

ВОЖЊА КАЊОНОМ

Пловидба кроз речни ток који кривуда и пролази кроз усеке, уживање у зеленој боји која одмара очи и уноси исконски мир у душу посматрача. Прођите кроз трећи најдубљи кањон на свету…

ШТА ЈОШ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ У БАЈИНОЈ БАШТИ