SPORT I REKREACIJA

Područje Tare, Drine i Bajine Bašte pruža izuzetne uslove za obavljanje sportskih priprema ekipa iz različitih sportova. Kompleks otvorenih sportskih terena i Sportska hala u Bajinoj Bašti nalaze se na samo 500 m od Hotela „Drina“, gde postoje veoma dobri uslovi za smeštaj i ishranu sportista. Sportski tereni, zajedno sa hotelom, predstavljaju jednu funkcionalnu i zaokruženu celinu. Učesnici Atletskog kampa „Olimpijskih nada“ su tradicionalni gosti Bajine Bašte, kao i veliki broja drugih ekipa iz različitih sportova.

Na Kaluđerskim Barama postoje izuzetno dobri uslovi za visinske pripreme, jer ovaj deo Tare leži na visini između 1000 i 1200 m, što predstavlja idealnu visinu za ovakav vid priprema. Hoteli VU „Tara“ sa svojim pratećim sadržajima pružaju odlične uslove za smeštaj, ishranu i pripreme sportskih ekipa. O tome svedoči FK „Partizan“ koji svoje priprema već godinama obavlja na Tari, kao i karatisti Srpske karate unije.

BAVITE SE SPORTOM U BAJINOJ BAŠTI

FUDBAL

ATLETIKA

KOŠARKA

RUKOMET

ODBOJKA

TENIS

TRČANJE

PLIVANJE

TERETANA

LOKACIJE SPORTSKIH TERENA U BAJINOJ BAŠTI

ŠTA JOŠ MOŽETE RADITI U BAJINOJ BAŠTI