КУЛИНА – СОЛОТНИК

Солотник је археолошки локалитет у Солотуши, око 9 км од Калуђерских бара, на коме доминирају рушевине средњовековног замка. Утврђење је саграђено на стеновитом платоу испод кога је дуга кречњачка литица, која се спушта до врела Солотушке реке.

О њему нема историографских забелешки, а ни посебног народног предања, изузев назива Град, Кулина или Јеринин град. По археолозима, Солотник је типичан средњовековни замак, а овај назив дугује селу у коме се налази. Приликом археолошких истраживања откривени су фрагментарни остаци утврђења из гвозденог доба, са континуитетом у рановизантијском периоду, док је замак са властелинским двором настао у XV веку.

Окамењени кречни малтер, бројни налази оружја и оскудни уломци стоне грнчарије, указали су да је Солотник ужурбано грађен и да је освојен у турском нападу, највероватније између 1459. и 1463. године. Замак је имао приближно трапезоидну основу, димензија 16,85 x 28,20 метара, два улаза и кружну одбрамбену кулу изнад главних врата из правца југоистока. У изградњи је коришћен притесани кречњак и трпанац везан кречним малтером, а зидови су широки од 1,20 до 1,70 метара и очувани на висини од 4,2 метра. Цистерна за воду, откривена у замку, има неправилну кружну основу, са кружним бунаром. Археолошка истраживања на Кулини нису завршена.

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ У БАЈИНОЈ БАШТИ