REKA DRINA

Reka Drina opasuje Taru sa severozapadne i severne strane i predstavlja najveću kontaktnu reku opštine Bajina Bašta u dužini od 60 km. Drina nastaje spajanjem Pive i Tare kod Šćepan Polja u Crnoj Gori i ukupne je dužine toka od 345,9 km i predstavlja najveću pritoku reke Save.

Drina pripada drugoj klasi i ubraja se u najčistije vodene tokove Srbije. Drina je poznata kao kolevka splavarenja , poznata po ljutim brzacima i slapovima, sada u svojim jezerima poslušna i mirna. Ribolov na Drini je doživljaj koji se ne zaboravlja.

Ona predstavlja raj za ribolovce jer pored toga što je jedna od najčistijih reka takođe obiluje raznovrsnim vrstama riba od kojih su atraktivnije lipljan, pastrmka, skobalj, jez, klen, mrena, som… U reci Drini se nalazi oko 30 vrsta riba, ali je svakako najpoznatija mladica, koju još nazivaju i „kraljicom Drine“. Od svih riba na Drini nju je najteže uhvatiti i ona je san svakog ribolovca a na području Bajine Bašte uhvaćeni su najveći primerci u Evropi sa preko 30 kg. Pored mladice koja se lovi na veštački mamac (vobler-varalica), veoma je atraktivan lov lipljana na veštačku mušicu (fly fishing).

Smatra se da ime Drina potiče od prasrpske osnove DER, od koje je nastao i glagol drati, derati sa značenjem cepati, kidati. Ova reč opisuje veliku snagu vode, koja ima moć da dere stene, planine i zemljište radi stvaranja svog toka. Po drugoj teoriji ime Drina potiče od starogrčkog naziva Drinos (Dreinos), što je kod starih Rimljana postalo Drinus (Drinus). Rimljani su to ime preuzeli od starosedelaca a veruje se da je to bilo ime mitološkog paganskog božanstva. Srbi su prihvatili to staro ime Drine, ali su je dugo zvali i Zelenika i Zelenka – po smaragdno zelenoj boji vode. Zbog krivudavog toka reke u govoru se često upotrebljavaju izreke ko će krivu da ispravi Drinu ili nemoj da mi izvijaš krive Drine, koje ukazuju na neki suvišan, beskoristan posao.

ZANIMLJIVOSTI O DRINI

U svom toku reka Dina je najatraktivnija za ribolov na opštini Bajina Bašta. Dokaz za to su ulovljeni kapitalni primerci ribe mladice-drinski losos na vestački mamac (vobleri-trepereće varalice).

Drina sa rekom Vrelo je u akciji izbora sedam srpskh čuda prirode u organizaciji Turističke organizacije Srbije proglašena za prvu prirodnu lepotu Srbije.

Kanjon Drine čija je dubina 700-1000 m predstavlja prvi kanjon po ovom parametru u Srbji i treći u svetu posle kanjona Kolorada ( 1800 ) koji se nalazi u SAD.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

NAJPOZNATIJA MANIFESTACIJA NA RECI DRINI

DRINSKA REGATA

Najpoznatija manifestacija na Drini je DRINSKA REGATA® koja se odžava svake godine u julu mesecu.

ŠTA JOŠ MOŽETE VIDETI U BAJINOJ BAŠTI