PLANINA TARA

Nacionalni park Tara obuhvata planinski predeo u zapadnoj Srbiji koji je stavljen pod zaštitu 1981. godine. Zaštićeno područje površine od skoro 25.000 hektara pokriva najveći deo planinskog masiva Tare i Zvijezde omeđenog tokom Drine između Bajine Bašte u Srbiji i Višegrada u Bosni.

Tara spada u srednje visoke planine i predstavlja krečnjačku površ, prosečne nadmorske visine 1.000 do 1.200 metara, koju presecaju brojni kanali i klisure i sa koje se izdižu vrhovi – Kozji rid 1.591, Zborište 1.544, Janjač 1.473, Smiljevac 1.445, Galinik 1.305… Najniža tačka u parku je reka Vrelo na 234 metra.

Osnovnu vrednost Nacionalnog parka Tara predstavljaju mešovite šume koje pokrivaju preko 80% površine parka. Na ovom području do sada je registrovana jedna trećina flore Srbije odnosno blizu 1.200 biljnih vrsta uključujući i Pančićevu omoriku, endemičnu i reliktnu vrstu četinara koja je preživela zadnje ledeno doba. Takođe, planina Tara je utočište za preko 140 vrsta ptica, 19 vrsta riba i 60 vrsta sisara, među kojima je i najbrojnija populacija mrkog medveda u Srbiji.

Širom parka postoje brojna arheološka nalazišta i spomenici koji datiraju od neolita do poznog srednjeg veka. Najznačajniji su manastir Rača, zadužbina kralja Dragutina iz 13. veka, i nekropole sa stećcima u Perućcu i Rastištu, koje su 2016. godine stavljene na UNESKO-vu listu svetske kulturne baštine.

Najveću pažnju turista privlače brojni vidikovci, poput Banjske i Bilješke stene, Sjeniča, Crnjeskova, Sokolarice i Osluše, sa kojih se pružaju nezaboravni pogledi. Takođe, veliku atrakciju predstavlja kanjon reke Drine sa jezerom Perućac na kome se organizuju krstarenja brodom.

Posetiocima je dostupno oko 290 km na markiranih planinarskih staza i više od 75 km biciklističkih ruta, koje kreću iz turističkih centara. Takođe, uređeno je 6 edukativnih šetnih staza kao i prva staza u Srbiji prilagođena osobama sa invaliditetom. Turisti mogu upražnjavati različite aktivnosti kao što su planinarenje, planinski biciklizam, vožnja kajaka, rafting Drinom, veslanje na daskama (SUP), a novina u ponudi su ture posmatranja medveda.

ZANIMLJIVOSTI O TARI
Nacionalni park Tara ima 290 km planinarskih staza, 1156 biljnih vrsta, 58 vrsta sisara i 140 vrsta ptica.
Od 2006. godine u Nacionalnom parku Tara organizuje se Kamp mladih čuvara prirode (Junior ranger camp). Reč je o jedinstvenom edukativnom programu za decu osnovnoškolskog uzrasta (7-15 godina) razvijenom po uzoru na projekat Evropske asocijacije nacionalnih parkova (Europarc federation) – Junior Ranger Camp.
Nacionalni park Tara je dom za preko 50 jedinki MRKOG MEDVEDA (Ursus arctos), koji je najveća zver u Evropi. Na Tari ga možete videti u njegovom prirodnom staništu iz bezbednih čeka na hranilištima. Ovu turu organizuje Nacionalni park Tara.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

ISTRAŽITE NACIONALNI PARK TARA

VIDIKOVCI NA TARI

Vidikovci u Nacionalnom parku Tara su najatraktivnije lokacije sa kojih se ovo zaštićeno područje upoznaje i doživljava na poseban i svoj način. Vidikovci na Tari se ne broje, većina ih je nepristupačna, ali se do najlepših, srećom može doći.

ŠTA JOŠ MOŽETE VIDETI U BAJINOJ BAŠTI