MRAMORJE

Mramorje ili Bagruša je jedan od dva lokaliteta na teritoriji opštine Bajina Bašta koji se nalaze na Uneskovoj listi zaštićene svetske kulturne baštine. Mramorje je srednjovekovna nekropola stećaka, koja se nalazi u Perućcu i spada među najočuvanije nekropole tog podneblja. Potiče iz XIV veka i prostire se između reke Drine i magistralnog puta koji prati njen tok, na samom ulazu u naselje. Drugi lokalitet sa stećcima koji je na Uneskovoj listi nalazi se u Rastištu na obroncima Tare. Mramorje u Perućcu je takođe i pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Nekropola je formirana u XIV veku i imala je oko 200 stećaka, napravljenih od tvrdog krečnjaka, među kojima su najveći primerci dostizali dužinu od 2 metra, sa širinom i visinom od skoro 1 metra. Kasniji izvori beleže broj od 122 spomenika, dok ih, prema poslednjim podacima, ima 93 i to:

0
ploča
0
slemenjaka sa postoljem
0
slemenjaka bez postolja
0
sanduka sa postoljem
0
sanduka bez postolja
0
amorfna primerka

ŠTA SU STEĆCI?

Stećci su pozno srednjovekovni nadgrobni spomenici koji se pojavljuju kao poseban izraz sakralne umetnosti na širem prostoru Balkanskog poluostrva, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Zapadne Srbije, severne Crne Gore, Hrvatske i Dalmacije. Pojavljujući se kao umetničko delo, kao skulptura, sa ciljem stvaranja večnog spomenika preminulom, kao uobičajena komponenta evropskih pogrebnih običaja, srednjovekovni stećak – nadgrobni spomenik je posebna pojava i specifična sinteza jezika i pisma, vere i običaja, istorije i hronologije, kulture, umetnosti i estetike.

Stećci kao spomeničko nasleđe univerzalne vrednosti pripadaju jednom jedinstvenom kulturnom obrascu, a Bajina Bašta je opština sa najvećim brojem nekropola sa stećcima u Srbiji. Pored istorijskog konteksta njihovog nastanka i uticaja kako na svetovni tako i na duhovni život stanovništva koje je sa stećcima vekovima živelo bitna je i njihova zaštite, promocija i turistička valorizacija.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

STEĆCI SE NALAZE NA UNESKO-voj LISTI

SPOMENIK KULTURE

Deo stećaka je, tokom vremena, premešten, deo je utonuo u tlo, dok je nekoliko primeraka prebačeno u muzeje.

KULTURNO ISTORIJSKE ZNAMENITOSTI U BAJINOJ BAŠTI