JEZERO ZAOVINE

Zaovinsko jezero se nalazi na planini Tari kod mesta Zaovine i po svom nastanku je veštačko. Nastalo je u periodu od 1975. do 1983. godine, kada je tok Belog Rzava pregrađen branama kod vrha Kik (958 m nmv). Pri najvišem vodostaju, površina jezera se nalazi na nadmorskoj visini od 881,5 m. Najveća dubina je oko 110 metara. Jezero dopunjavaju dva potoka Konjska reka i Beli Rzav.

Jezero je akumulacija reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“ u Perućcu sa kojom je povezano vertikalnim cevovodom. U slučaju niskog vodostaja reke Drine jezero se prazni i pokreće turbine hidroelektrane dok u slučaju viška vode i poplavnih talasa voda se pumpa vertikalno u Zaovinsko jezero. Zbog toga nivo jezera dosta osciluje. Postoje i četiri manja jezera iz kojih se voda sistemom spojenih sudova može pretakati u veliko jezero. Jedno od tih jezera je i jezero Spajić koje se nalazi sa druge strane brane.

Voda je veoma čista te uz malu preradu u postrojenjima za preradu vode koristi se za piće. Jezero se koristi i za uzgoj pastrmki. Leti ima kupača na neuređenim plažama. U blizini nasute brane je i mesto gde je Josif Pančić otkrio Pančićevu omoriku, kao i srednjovekovno utvrđenje Grad.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

NETAKNUTA PRIRODA U ZAOVINAMA

SELO ZAOVINE

ZAOVINE su šumovito planinsko područje u jugozapadnom delu planine Tare. Sa svojih 28 zaselaka i površinom od preko 6.000 hektara predstavljaju najprostranije selo u opštini Bajina Bašta. Ovo selo je čuveno po otkriću Pančićeve omorike 1875. godine koja raste na nekoliko lokaliteta ,,Zmajevački potok“, ,,Vranjak“, ,,Studenac“, „Trenice“ i ,,Sklopovi“. Posle jednog veka, na istom mestu je formirano veštačko reverzibilno jezero u koje se voda pumpa iz nižeg Perućačkog jezera.

ŠTA JOŠ MOŽETE VIDETI U BAJINOJ BAŠTI