HRAM SVETOG PROROKA ILIJE

Po predanju u Bačevcima je postojao srednjevekovni manastir koji je porušen za vreme Turaka, a na tom mestu je 1934. godine sagrađen hram Svetog proroka Ilije. Crkva se nalazi u centru Bačevaca, u neposrednoj blizini Drinske magistrale.

Ovu „izuzetno lepo proporcionisanu crkvu krstoobrazne osnove sa osomugaonom tamburom, te sa izdvojenom trostepenom kulom zvonarom, projektovao je veliki srpski arhitekta Momir Korunović, u svom prepoznatljivom maniru ekspresivne, ali veoma rafinirane i decentne remodelacije tradicionalnih motiva srpskog crvenog graditeljstva“ . Momir Korunović je najpoznatiji srpski arhitekta između dva rata i začetnik savremenog srpsko vizantijskog stila.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

KULTURNO ISTORIJSKE ZNAMENITOSTI U BAJINOJ BAŠTI