Turistička organizacija „Tara – Drina“ Bajina Bašta poziva sve vlasnike kategorisanog privatnog smeštaja i vlasnike seoskih domaćinstava u opštini Bajina Bašta da putem e-pošte dostave informacije o svom smeštajnom objektu radi besplatnog predstavljanja smeštaja na sajtu TO „Tara – Drina“ i u promotivnim materijalima naše turističke organizacije koji se dele u info centrima i na sajmovima i promocijama.

 

Potrebno je dostaviti: naziv kategorisanog smeštajnog objekta, kratak tekst sa opisom objekta, adresu objekta, 5 fotografija u visokoj rezoluciji (koje vlasnik objekta ima pravo da koristi i ima pravo da ustupi TO „Tara-Drina“ za dalje korišćenje), kontakt telefon, sajt, kontakt e-pošte, linkove za stranice i profile objekta na društvenim mrežama. U e-pošti je potrebno dostaviti broj rešenja o kategorizaciji objekta i datum izdavanja rešenja od strane Opštinske uprave Bajina Bašta.

Podatke o smeštajnim objektima slati na e-poštu: info@taradrina.com

Sve dodatne informacije moguće je dobiti na brojeve telefona Turističkog informativnog centra Bajina Bašta 031/866903 i 066/222120 svakog radnog dana od 8 do 21 i vikendom od 9 do 17.