Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта и Регионална развојна агенција „Златибор“ доо Ужице организују обуку за пружаоце угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима и објектима домаће радиности у Бајиној Башти.

Обука ће се одржати у уторак, 5. јула 2022. године од 11 часова у сали Скупштине општине Бајина Башта. Организатори позивају све заинтересоване издаваоце смештаја и пружаоце угоститељских услуга из Бајине Баште да узму учешће у обуци.

АГЕНДА

Време Тема
11.00-11.10 Регистрација и представљање учесника
11.10-11.20 Централни информациони систем у области угоститељства и туризма
–         Циљеви успостављања система

–         Корисници платформе

–         Садржај платформе

11.20-11.30 Правилници за рад са платформом еТуриста
–         Правилник о обавези пријављивања и вођења евиденције објеката за смештај туриста

–         Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података

11.30-13.00 Рад са платформом еТуриста
–         Подношење захтева за категоризацију и поновну категоризацију

–         Евиденција и претрага корисника услуге смештаја

–         Пријава и одјава корисника услуге смештаја

–         Евиденирање и обрачун боравишне таксе

–         Рад са ваучерима за за субвенционисано коришћење смештаја у домаћем туризму

13.00-13.30 Искуства у раду са еТуристом
–         Питања, дискусија и закључци
13.30-14.00 Остале обавезе пружаоца угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству и објектима домаће радиности
–         Издавање рачуна за пружене угоститељске услуге и евиденција

–         Паушална боравишна такса за физичка лица које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству

–         Опорезивање прихода по основу прузања угоститељских услуга