Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa teritorije opštine Bajina Bašta, koja se bave pružanjem usluga smeštaja sa ili bez hrane, da se u skladu sa zakonskim obavezama registruju i podnesu zahtev za kategorizaciju objekata.

Sva fizička lica koja su vlasnici smeštajnih jedinica i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu OBAVEZNI su da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća,stanova, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Vlasnici objekata koji nisu kategorizovali smeštaj, a obavljaju delatnost izdavanja smeštaja rizikuju da se protiv istih podnese prekršajna prijava,

Novčana kazna za fizička lica koja obavljaju delatnost a nisu upisana u zakonom predviđen registar iznosi od  150 000  do 350 000 dinara.

Novčana kazna za preduzetnike koji obavljaju delatnost a nisu upisana u zakonom predviđen registar iznosi od  100 000  do 500 000 dinara

Novčana kazna za pravna lica koja obavljaju delatnost a nisu upisana u zakonom predviđen registar iznosi od  200 000  do 800 000 dinara

Svrha postupka je kategorizacija smeštaja i donošenje rešenja kojim se ugostiteljski objekti razvrstavaju u kategorije u skladu sa Zakonom o turizmu i Zakonom o ugostiteljstvu i Pravilnicima koji detaljnije regulišu ovu oblast.

Podsećamo, ovo je zakonska obaveza koja je bliže definisana Pravilnikom o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegove sadržine i vrste podataka („Službeni glasnik RS“, broj 87 od 19. juna 2020. godine), čija je primena počela još 01.10.2020. godine, zajedno sa implementacijom portala eTurista.

Za više informacija posetite sajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ili portal https://www.eturista.gov.rs

Ceo postupak počinje uzimanjem pristupnih šifri portalu eTurista i dobijanjem uputstva na šalteru Opštinske uprave Bajina Bašta. 

Za sva pojašnjenja i dodatne informacije možete pozvati nadležne službenike u Opštinskoj upravi Bajina Bašta:

Mira Milić  – 069 8259213

Jelena Filipović – 069 2259218

Ana Ilijašević – 069 8259811

eTurista je obavezan i besplatan sistem dostupan putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računaru. Beneficije od uvođenja eTuriste:

Ugostitelji:

 • pojednostavljena prijava i odjava domaćih i stranih turista,
 • podnošenje onlajn zahteva za kategorizaciju,
 • evidencija uplaćenih boravišnih taksi,
 • smanjen broj administrativnih procedura i olakšano poslovanje.

Turisti:

 • bezbednost,
 • viši kvalitet usluge,
 • smeštaj u legalnim ugostiteljskim objektima.

Državne institucije i turističke organizacije:

 • unapređenje statističkog praćenja turističkog prometa i analiza u realnom vremenu;
 • svakodnevni uvid u bazu podataka o smeštajnim objektima i ugostiteljima pružaocima usluga smeštaja,
 • efikasnija naplata poreza i boravišne takse,
 • sprovođenje aktivne marketing politike i podizanje konkurentnosti turističke ponude Republike Srbije.

Turistička organizacija „Tara-Drina“ će u narednom periodu aktivno raditi na animiranju izdavaoca smeštaja da se registuruju kako bi standardizovali ponudu smeštaja i imali tačniji u uvid u bazu podataka o smeštajnim objektima i ugostiteljima pružaocima usluga smeštaja kao i precizniji podatak o broju turista kojo tokom godine borave na našoj destinaciji.

Za sve dodatne informacije možete nas pozvati svakim danom putem telefona 031/866903 ili nam se obratiti na e-poštu info@taradrina.com