Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti obeštava sva fizička lica koja su vlasnici smeštajnih jedinica i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) da su u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu OBAVEZNI da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća,stanova, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Svrha postupka je kategorizacija smeštaja i donošenje rešenja kojim se ugostiteljski objekti razvrstavaju u kategorije u skladu sa Zakonom o turizmu i Zakonom o ugostiteljstvu i Pravilnicima koji detaljnije regulišu ovu oblast.

Zahtev se podnosi Odeljenju za društvene delatnosti, opštu upravu i zajedničke poslove.

Kontakt podaci nadležnog službenika:

Mira Milić telefon: 069 8259213, e-mail:miramilic5@gmail.com

Postupak počinje fazom podnošenja zahteva, zatim sledi obrada i prosleđivanje predmeta sa urednom dokumentacijom Komisiji za kategorizaciju.

Komisija izlazi u objekat za koji je zahtevana kategorizacija, a potom ispituje usaglašenost sa uslovima i daje svoje stručno mišljenje i predlog nadležnom organu za donošenje rešenja. Komisija konstatuje činjenično stanje u pogledu uređenja, opreme i usluga po svim elementima i kriterijumima za kategorizaciju.

U slučajevima kada nisu zadovoljeni uslovi, odnosno ugostiteljski objekat nije opremljen u skladu sa propisima koji detaljnije regulišu ovu oblast, Komisija uz saglasnost podnosioca zahteva daje rok da se postave nedostajući elementi, odnosno uklone nedostaci.

Nakon datog roka Komisija izlazi na kontrolni pregled, i zapisnički konstatuje da li je ponosilac zahteva postupio po predhodnom zapisniku, i daje predlog nadležnom organu da donese rešenje.

Poslednja faza je donošenje konačne odluke o kategorizaciji, a podrazumeva da se na osnovu zapisnika komisije daje predlog nadležnom službeniku da donese konačno rešenje o razvrstavanju u određenu kategoriju.

Prilikom izdavanja rešenja o kategorizaciji (razvrstavanju) objekta vlasnici dobijaju korisničko ime i šifru, na osnovu kog mogu pristupiti sajtu E-Turista https://www.eturista.gov.rs/, na kojem su ubuduće obavezni da prijavljuju boravak gostiju koji borave u njihovom smeštaju.

Vlasnici objekata koji nisu kategorizovali smeštaj, a obavljaju delatnost izdavanja smeštaja rizikuju da se protiv istih podnese prekršajna prijava,

Novčana kazna za fizička lica koja obavljju delatnost a nisu upisana u zakonom predviđen registar iznosi od 150 000 do 350 000 dinara.

Novčana kazna za preduzetnike koji obavljju delatnost a nisu upisana u zakonom predviđen registar iznosi od 100 000 do 500 000 dinara

Novčana kazna za pravna lica koja obavljju delatnost a nisu upisana u zakonom predviđen registar iznosi od 200 000 do 800 000 dinara