Bajina Bašta je naseljena neprekidno poslednjih 7000 godina. Najstarije dosada poznato naselje potiče iz perioda Starčevačke kulture ranog neolita. Naselje je u nauci poznato kao Kremenilo i nalazi se u današnjoj Višesavi udaljeno 2.5 km od samoga centra Bajine Bašte. Stanovnici su se bavili pretežno zemljoradnjom o čemu svedoče ornamenti pronađeni na grnčariji ali i stočarstvom. Iskopavanja tokom 60-tih godina XX veka pokazala su kontinuitet naselja kroz čitav neolit sve do samog prelaza u metalno doba.

Iz eneolita, odnosno prelaznog doba od neolita ka metalnom dobu, potiče naselje Jovin breg čija grnačarija nam otkriva komunikacijske veze ovog naselja sa stanovnicima Panonije. Deo arheoloških nalaza iz Kremenila i Jovinog brega danas je izloženo u hodniku OŠ ’’Rajak Pavićević’’ u Bajinoj Bašti.

Postoji više legendi o nastanku imena ovog grada. Najčešće pominjana je ona da je u tursko vreme, na prostoru današnjeg grada, neki turčin po imenu Baja imao velike bašte, pa tako ostade ime Bajina Bašta.

KRATAK VODIČ KROZ ISTORIJU

1858
Osnivanje varošice

Osnivanje varošice

Kao gradsko naselje, Bajina Bašta je nastala sredinom 19. veka kada je knez Aleksandar Karađorđević je 12. jula 1858. godine izdao rešenje o osnivanju varošice Bajina Bašta. Tada se dotadašnje sresko sedište premešta iz Rogačice (naselje na oko 12 km nizvodno od Bajine Bašte) u Bajinu Baštu. Od tada pa sve do danas, na desnoj obali Drine, u podnožju planine Tare, smešten je centar opštine.

1872
Prva pošta

Prva pošta

Nakon što je 1866. oduzet status varošice, Knez Milan Obrenović je 15. septembra 1872. ukazom, ponovo uvrstio Bajinu Baštu u red varošice kneževine Srbije. Otvara se prva pošta i telegraf (1881) počinje s radom carinarnica, grad se podiže i razvija po urbanističkom planu, što skupa dovodi do većeg priliva stanovništva. Grad Bajina Bašta je te 1882. izuzetno urbanistički uređen.

1930
Otvaranje bolnice i izgradnja vodovoda

Otvaranje bolnice i izgradnja vodovoda

Formiranjem kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca – Jugoslavije, Bajina Bašta nastavlja sa razvojem, elektrifikacija je bila 1928, bolnica izgrađena 1930, podiže se životni standard i obrazovni nivo stanovništva. Pred II svetski rat grad dobija vodovod i kaldrmisane ulice.

1945
Bajina Bašta nakon 2. svetskog rata

Bajina Bašta nakon 2. svetskog rata

Nova etapa u istoriji Bajine Bašte započinje posle 1945. godine kada grad privredno jača dobijajući moderan izgled. Uz značajne privredne i poslovne objekte, izgrađeni su brojni sportski objekti: gradski stadion sa tartan stazom, hala za sportove koji se obavljaju u zatvorenom prostoru i igrališta za male sportove na otvorenom. Plaža na Drini koja se nalazi kraj samog mosta koji prelazi u Bosnu i Hercegovinu, daje posebnu draž gradu i boravku na ovom mestu.

1966
Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Intenzivan ekonomski razvoj je počeo 1966. godine, kada je svečano puštena u rad Hidroelektrana „Perućac“, druga po veličini u Srbiji. Tako je, nekad omalena varoš na obali moćne reke, Bajina Bašta, po popisu iz 2011. godine stigla do zavidnog broja od 26.043 stanovnika.

BAJINA BAŠTA U SLIKAMA