Turistički informativni centar u Bajinoj Bašti dugi niz godina svečano obeležava državni praznik koji se proslavlja 11. novembra, a čiji zvanični naziv je „Dan primirja u Prvom svetskom ratu — spomen na nevino postradale u razdoblju između 1914. i 1918. godine“. Kao i svake godine svim posetiocima smo u sedmici obeležavanja praznika podelili veliku količinu znački Natalijina ramonda kao i veliki broj knjiga i diskova sa temom iz srpske istorije koji su bili dar Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pored toga ove godine smo podstaknuti predlogom gospodina Miće Mandića štampali plakate sa imenima nosilaca Albanske spomenice sa teritorije opštine Bajina Bašta. Početni spisak nosilaca Albanske spomenice napravili smo na osnovu materijala koji nam je dostavio gospodin Mandić, a to je bio spisak nosilaca Albanske spomenice evidentiranih na sastanku Udruženja nosilaca Albanske spomenice 10. juna 1968. godine koje je popisao Stevan Ignjić i spisak koji je sastavio Bogdan Baštovanović.  Spisak smo zatim dopunili na osnovu knjige Stevana Ignjića Spomenice izginulim borcima i žrtvama ratova sreza Račanskog  u kojoj je spisak nosilaca Albanske spomenice iz naselja Račanskog sreza, Biografski leksikon Račanskog kraja 1912-1918 i uz svesrdnu pomoć istraživača zavičajne istorije ovog kraja Mitra Jospovića i Obrada Dodića.

Na osnovu svih ovih izvora pred vama je spisak sa preko 270 imena nosilaca Albanske spomenice sa teritorije opštine Bajina Bašta. Nadamo se da će ovo objavljivanje imena biti podstrek za istoričare i istraživače zavičajne istorije ovog kraja da na jednom mestu objedine sve velikane iz perioda Prvog svetskog rata, kako nosioce Albanske spomenice tako i sve borce i civilne žrtve i iz tog perioda i da ih se setimo i u drugim prilikama, a ne samo oko 11. novembra.