U cilju promocije ćirilice i srpskog jezika i pisma manifestacija Ćirilična baština organizuje foto-konkurs „Ćirilica uvek sa mnom“.

Ideja je da se na kreativan način kroz fotografiju afirmiše ćirilica, lepota našeg jezika i pisma ali i potreba za stalnim korišćenjem ćirilice.

Organizatori pozivaju učesnike da puste mašti na volju, koriste i fotografišu ćirilicu i šalju lepe slike na konkurs.

Pravila konkursa:

  1. Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorske;
  2. Jedan autor može dostaviti najviše tri fotografije;
  3. Fotografije moraju biti u digitalnoj formi u JPEG formatu i moraju biti visokog kvaliteta. Slika kojom se konkuriše mora da bude minimum 3 MB. Autori moraju imati i neobrađenu, sirovu verziju fotografije koju su poslali kako bi mogli da je dostave na upit organizatora, ukoliko se ukaže potreba za tim;
  4. Autori su lično odgovorni za prikazani motiv na fotografiji i za eventualna kršenja autorskih prava;
  5.  Autori fotografija ustupaju prava na korišćenje svih objavljenih fotografija u okviru konkursa u promotivne svrhe u bilo kojem obliku ili mediju. Pri ovakvom korišćenju organizatori se oslobađaju od bilo kakvih potraživanja od strane autora fotografije na konkursu;
  6. Organizatori zadržavaju pravo da prihvate ili odbiju fotografiju na osnovu toga da li ona odgovara ciljevima konkursa i zadatim kriterijumima i uslovima, bez pružanja bilo kakvog daljeg obrazloženja ili obaveštenja učesniku koji je dostavio sliku;
  7. Fotografije ne smeju da sadrže oznake, potpis, inicijale, okvire, bordure, logotipe ili bilo koju drugu referencu koju je učesnik sam dodao;
  8. Fotografije se mogu dostavljati od 2. do 12. maja 2021. godine. Slike poslate nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje;
  9. Organizator može promeniti bilo koje od pravila konkursa, bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Izmena pravila mora biti javno dostupna na zvaničnoj FB stranici Ćirilične baštine.

Fotografiju sa prijavom potrebno je poslati na e-poštu: cirilicnabastina@gmail.com sa naznakom za foto-konkurs.

Molimo vas, pročitajte detalje o odricanju od odgovornosti pre slanja fotografija:

Ovim potvrđujem da fotografija koju prijavljujem na konkurs „Ćirilica uvek sa mnom“, koji organizuje Ćirilična baština, jeste moje originalno delo i da niko ne polaže autorska prava na njega te da ako polaže, da sam ja njihov jedini nosilac. Ovu fotografiju prilažem kao izraz sopstvene kreativnosti i razumem da će ona biti objavljena kao moje originalno delo. Razumem da će moja prijava biti predmet razmatranja pre nego bude prihvaćena na konkursu.

Sve prijave treba da uključuju sledeće podatke:

Ime i prezime autora i godine starosti;

Naziv fotografije;

Opis fotografije (do 50 reči);

Kontakt podatke autora (broj telefona, e-pošta, adresa, grad i država).

Na foto-konkursu će se prihvatati samo prijave dostavljene na ćirilici.

Izbor najboljih fotografija vršiće se glasanjem na društvenoj mreži Fejsbuk i ocenjivanjem od strane stručnog žirija.

Glasanje od strane publike će biti organizovano na zvaničnoj FB stranici Ćirilične baštine po principu JEDNO SVIĐANJE NA FOTOGRAFIJI = JEDAN GLAS.

Svi pristigli radovi će 13. maja biti objavljeni u zajedničkom albumu na stranici Ćirilične baštine, a zatim će početi glasanje za najbolje fotografije. Glasanje se završava 19. maja u 19 časova i tada će biti napravljen presek sviđanja na fotografijama – glasova, na osnovu čega će se dobiti tri najbolje slike po ocenama publike.

Autore najboljih fotografija očekuju diplome i poklon paketi Ćirilične baštine koji će biti uručeni u okviru programa manifestacije.

Fotografije kojima se, po oceni organizatora, na najbolji način postigao cilj konkursa biće štampane i uz navođenje imena autora promovisane tokom trajanja programa 3. Ćirilične baštine.