U četvrtak, 5. januara na gradskom trgu u Bajinoj Bašti u 15 časova biće otvorena manifestacija „BB Božićno seoce“. Manifestacija u organizaciji Turističke organizacije „Tara – Drina“ Bajina Bašta biće otvorena nastupom KUD-a „Jelek“ iz Bajine Bašte i recitacijama božićnih pesama.

Ovom prilikom zvanično će biti predstavljena postavka „Vitlejemska pećina“ koja je postavljena na gradskom trgu i već privlači brojne posetioce. Postavka je napravljena tako da predstavi pećinu u mestu Vitlejemu u Judeji u vreme rođenja Isusa Hristosa. Uz predstavu Vitlejemske pećine organizovano je i puštanje prazničnih pesama koje još više doprinosi prazničkom duhu u centru Bajine Bašte.

Bogočovek i Spasitelj ljudi rodio se u varošici Vitlejemu u Judeji, nedaleko od Jerusalima, u vreme rimskog imperatora Avgusta i jevrejskog vazalnog cara Iroda. Sin Božiji nije rođen u sjaju i raskoši, već u jaslama među čobanima i životinjama. Noć u kojoj je rođen bila je podjednako čudesna kao i njegov kasniji život i delo. Josif i Marija došli su u Vitlejem kako bi po naređenju rimskih vlasti bili popisani. Kako nisu mogli da nađu konak, sklonili su se u jednu od pećina u kojoj su čobani držali stoku. Marija je iste noći rodila Bogomladenca.

Prema Jevanđelju po Mateju, tri mudraca ili tri sveta kralja sa istoka želela su da se poklone Isusu. Tokom putovanja pratili su sjajnu zvezdu koja je tradicionalno postala poznata kao Vitlejemska ili Božićna zvezda. Ova zvezda je odvela tri mudraca do pećine u Vitlejemu, gde su pronašli Mariju, Josifa i malog Isusa. Mudraci Melhior, Kaspar i Valtazar poklonili su se Isusu i darivali mu zlato, smirnu i tamjan.

Rođenje Gospoda Isusa Hrista – Božić je jedan od najlepših praznika jer se ovim velikim crkvenim praznikom, prema obilnom blagovoljenju Božijem, proslavlja istorijski događaj Ovaploćenja Živog Boga, dodir nebesa i zemlje, susret Tvorca i tvorevine. Pod nebom se podrazumeva sav nevidljivi nebeski, anđeoski svijet, a pod zemljom sve što je stvoreno.
Božić je praznik koji spaja nebo i zemlju, praznik poslušnosti Bogu, praznik sile i svemogućstva Božijeg, praznik života, porodične ljubavi i radosti.

„Božićno seoce“ će trajati sve do Bogojavljenja, a do tad će na gradskom trgu biti i prodajne kućice sa izloženim suvenirima i proizvodima domaće radinosti.