Opština Bajina Bašta nalazi se u zapadnoj Srbiji, jugo-zapadno od Beograda (168km), na desnoj obali reke Drine, koja predstavlja i granicu sa Republikom Srpskom, na 43°58′ severne geografske širine i 19°34′ istočne geografske dužine. Opština Bajina Bašta zauzima ukupnu površinu od 673 km2 na kojoj po podacima Popisa iz 2011. godine, živi ukupno 26.022 stanovnika, sa prosečnom gustinom naseljenosti od 38,64 stanovnika po km2, što svrstava opštinu Bajina Bašta u pretežno ruralnu sredinu. Predeo u centralnom Podrinju u prošlosti se nazivao Račanskim krajem, a vremenom je postao značajan centar turizma, elektroprivrede i šumarstva Srbije. Danas je Bajina Bašta poznata kao prestonica ćirilice, grad Drinske regate, opština u kojoj se nalazi Nacionalni park Tara i srce prelepog regiona Podrinje.

Sedište opštine je grad Bajina Bašta koja se nalazi ispod obronaka planine Tare na nadmorskoj visini od 257 metara. Prosečna godišnja količina padavina je 700-800mm. Klima je umereno kontinentalna sa povećanom vlažnosti vazduha posle izgradnje veštačkih jezera Zaovine i Perućac. Sedište opštine je preko prevoja Debelo brdo (1090m) povezano sa Valjevom(70km), dolinom reke Drine sa Ljubovijom (48km) i Šapcom (172km), a preko prevoja Kadinjača (880m) sa gradom Užice (36km) koji je sedište Zlatiborskog upravnog okruga kome pripada i opština Bajina Bašta.

Opštinu Bajina Bašta čine 36 naselja (grad Bajina Bašta i 35 seoskih naselja), prosečne površine 18,7 km2. Opština je podeljena na 35 katastarskih opština i na 30 mesnih zajednica. U opštini funkcioniše 9 mesnih kancelarija. Od trideset mesnih zajednica, naseljeno mesto Lug je podeljeno na dve mesne zajednice, 21 mesna zajednica je vezna za po jedno naseljeno mesto, dok postoji sedam mesnih zajednica koje pokrivaju po dva naseljena mesta.

Prema podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine, opština Bajina Bašta imala je 26.022 stanovnika u 8.972 domaćinstava, raspoređenih u 36 naseljenih mesta. Administrativni centar opštine je naseljeno mesto Bajina Bašta koje ima urbani karakter i u njemu je 2011. po popisu živelo 9.133 stanovnika, što predstavlja 35% stanovništva opštine. Preostali deo opštine sa 35 naseljenih mesta ima ruralni karakter. Prosečna gustina naseljenosti je 37 stanovnika/km2.

EKONOMSKA SITUACIJA

Po statističkim podacima opština Bajina Bašta je svrstana u nedovoljno razvijene opštine u Srbiji. Prosečna neto zarada po zaposlenom u opštini isplaćena u 2015. godini u decembru je za 16.6% viša od one iz decembra 2014 godine.Kako možemo da primetimo u poslednje 3 godine beleži se pad neto dohodka, kako na republičkom tako i na teritoriji opštine Bajina Bašta. Ovi podaci nam ukazuju da se opština mora više angažovati na podsticanju lokalne privrede i ekonomskih aktivnosti.

U pogledu strukture radno aktivnog stanovništva (2011.), u opštini Bajina Bašta je najzastupljenije angažovanje u oblasti poljoprivrede i prerađivačke industrije, a zatim slede građevinarstvo, trgovina i opravka motornih vozila, hoteli i restorani i energetika sa manjim učešćem.

U oblasti proizvodnje i prerade hrane i pića najveći promet i proizvodnju imaju Mlekara“Spasojević“ i BB „Kleka“ kao i IN sistem.  Kompanija „Rolomatik“ zapošljava oko 100 ljudi u metalskom sektoru, „Spasojević“ mlekara oko 60 u oblasti poljoprivredne proizvodnje, što predstavlja ohrabrenje za razvoj poljoprivrede ovog kraja. Ova kompanija je prošle godine prošila kapacitete sa 15000 na 30000 litara mleka dnevno i reprezentuje kvalitet u ovoj oblasti u Srbiji.

Kompanija „MS“ konfekcija trenutno zapošljava više od 80 ljudi u oblasti teksitlne industrije. Ova firma pokazuje stalne stope rasta i razvoja. U trenutnoj slici primetan je interes za ulaganje u drvoprerađivačku industriju-otvaranje firmi za proizvodnju peleta i briketa sve popularnijeg energenta.

BAJINA BAŠTA U SLIKAMA